کد خطا و ارور یخچال فریزر ال جی

کد خطا و ارور یخچال فریزر ال جی کد خطا و ارور یخچال فریزر ال جی در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر LG به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر الجی میتوان با … ادامه خواندن "کد خطا و ارور یخچال فریزر ال جی"

کد خطا و ارور یخچال فریزر ال جی

کد خطا و ارور یخچال فریزر ال جی در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر LG به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر الجی میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر یخچال دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

ارور یخچال فریزر ال جی

کد خطا r – علت ارور از سنسور یخچال می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور – سیم های ارتباطی به سنسور چک شود و در آخر مشکل از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا d – این خطا از سنسور دیفراست و یا اشکال این ارور از عدم انجام دیفراست می باشد – علت خرابی المنت – عملکرد دیفراست – معیوبی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود – چک کردن سیم و سوکت سنسور – تنظیم جای سنسور ودر آخر تعویض مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شرح خطا در خاموش شدن کامل دیسپلی – این خطا مربوط است به سنسور محیط – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور دمای محیط می باشد مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا H – اشکال خطا مربوط است به هیتر المنت – مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت – و در آخر خرابی از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا C – خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) – سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا a 1 – مشکل خطا از سنسور داخلی فریزر می باشد – خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود – سیمهای ارتباطی بررسی شود – و در آخر خرابی برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا a 2 – علت ارور از سنسور دیفراست می باشد – اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی چک شود – تعویض سنسور دیفراست و در آخر مشکل از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا a 3 – اشکال این ارور از عدم انجام دیفراست می باشد – علت خرابی المنت – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

شرح خطا در خاموش شدن کامل دیسپلی – این خطا مربوط است به سنسور محیط – نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد – خرابی و یا قطعی سنسور دمای محیط می باشد مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

ارور یخچال فریزر ال جی مدل KF-8401A

کد خطا E1 – مشکل این پیغام خطا از سنسور فریزر است – خرابی سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود – سیم کشی چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E2 – علت ارور از سنسور ۱ یخچال می باشد – مقدار اهم سنسور ۱  چک شود اتصال کوتاه و یا مدار باز تعویض سنسور ۱ – سیم های متصل به سنسور ۱ یخچال بررسی شود و در آخر مشکل از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E3 – علت ارور از سنسور ۲ یخچال می باشد – مقدار اهم سنسور ۲  چک شود اتصال کوتاه و یا مدار باز تعویض سنسور ۲ – سیم های متصل به سنسور ۲ یخچال بررسی شود و در آخر مشکل از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیطی است اتصال کوتاه و یا مدار باز – خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی ترموفیوز – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E5 – پیغام این خطا از سنسور دیفراست می باشد اتصال کوتاه و یا مدار باز می باشد – اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی چک شود – تعویض سنسور دیفراست و در آخر مشکل از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 – اشکال این ارور از عدم انجام دیفراست می باشد – شکستن فریزر حرارتی – خرابی هیتر – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 – این خطا مربوط می شود به فن فریزر – سوختگی فن فریزر مقدار اهم فن بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E8 – اشکال ارور از فن کندانسور می باشد – سیم های ارتباطی چک شود سوختگی فن و در آخر مشکل از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا CO – خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر (پنل) – سیم های ارتباطی بررسی شود قطع ارتباط سیم کشی – خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

تعمیر و سرویس یخچال در مازندران

تعمیر و سرویس یخچال در مازندرانآموزش تعمیر،سرویس و نصب و اسیدشویی یخچال در مازندران.

چرا یخچال یا یخچال ساید بای ساید من کارنمی کند؟

درابتدا اگریخچال یا یخچال ساید بای ساید قبلآ کار میکرده ابتدا پریز برق را که یخچال یاساید از برق استفاده میکرده با یک وسیله برقی دیگری همانند اتو یا جاروبرقی چک کنید درصورتیکه قطع بود ازپریز دیگری برای راه اندازی یخچال یا ساید بای ساید استفاده کنید.

مرحله دوم شما اگر ازمحافظ یخچال استفاده میکنید اینباریخچال ویا ساید را بصورت مستقیم به پریز بزنید
مرحله سوم.یخچال ویا یخچال ساید بای ساید خود را از برق بکشید تمام وسایل یخچال و فریزر خود را تخلیه قفسه ها طبقات وجامیوه ای تمام قسمت ها را از یخچال خارج ودربهای یخچال و فریزر را تا آخرین مرحله باز کنید اکنون باید شما باید حدود۲۴ساعت صبر کنید تا تمام برف‌های داخل یخچال(اواپراتور)آب شود تو ضیح در بیشترین یخچالها اواپراتور توسط بدنه محافظت میشود و شما قادر به دیدن این قسمت نیستید همچنین در این مرحله نشت آب از زیر یخچال یک امر طبیعی است…حالابعداز ۲۴ساعت یخچال رابه برق بزنید بعدازحدود۲ساعت اگریخچال شما درست شد توجه داشته باشید قسمت نوفرست(ضدبرفک)یخچال یا یخچال ساید بای سایدشما معیوب است وبایدتوسط تکنسین تعمیرشود واگر ودر صورت استفاده باید هر ۱۵روز یکبار برف‌های آب شود درغیراینصورت یخچال شما آسیب جدی خواهد دید


نکات ضروری برای استفاده صحیح از یخچال

۱.اگریخچال خود را تکان یا جابجا کردید حتمآبعداز۸تا۱۰ساعت به برق وصل و اقدام به روشن کردن کنید

۲.استفاده ازمحافظ برق ضروری می باشد

۳.درهنگام کار کردن یخچال به هیچ وجه آنرا حرکت ویا تکان ندهید

۳.فاصله یخچال ازدیوارباید۱۰الی۱۵سانتیمترباشد

۴.درهنگام کارکردن یخچال به هیچ وجه دوشاخه را قطع و وصل نکنید

۵.بازنگهداشتن درب یخچال باعث آسیب جدی به آن میشود

۶.حتمآهرماه یکبار داخل و بدنه یخچال ویا ساید بای سای خود رابادقت تمیز کنید دقت کنید در هنگام نظافت دوشاخه محافظ برق یخچال را ازمرکز جدا کنید

۷.قراردادن وسایل اضافی دراطراف و بالای یخچال سبب محبوس شدن و عدم گردش هوا شده و یخچال شما آسیب میبیند

بيشترين خرابی های يخچال ها ناشی از نوسانات الکتريسيته و تکان های يخچال ميباشد اگر يخچال خود رابه هر دليل حرکت داده ايد بعد از ۲۴ ساعت دو شاخه را به پريز بزنيد همچنين استفاده از محافظ برق سهم بسزايی در طول عمر يخچال دارد چنانچه دستگاه شما در محدوده شهرهای استان مازندران بابل،آمل،بابلسر،فریدونکنار،محمود آباد،نور،نوشهر،نور،رویان احتياج به تعمير دارد با شماره   ۰۹۱۱۴۸۷۱۹۲۸ تماس بگيريد.

تعمیر لوازم منزل در محل