کدخطا و ارور یخچال فریزر امرسان

کدخطا و ارور یخچال فریزر امرسان کد خطا و ارور یخچال فریزر مولتی امرسان در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Emersun به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر مالتی امرسان میتوان با سرعت … ادامه خواندن “کدخطا و ارور یخچال فریزر امرسان”

کدخطا و ارور یخچال فریزر امرسان

کد خطا و ارور یخچال فریزر مولتی امرسان در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Emersun به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر مالتی امرسان میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر یخچال دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

کدخطا و ارور یخچال فریزر امرسان

کد خطا CO – این ارور مربوط است به کمپرسور و یا فن دستگاه – بررسی فن و تعویض آن – ممکن است خرابی از برد هم باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا DA – خطای هیتر دمپر – مقدار اهم هیتر دمپر چک شود – تعویض هیتر و در آخر خرابی برد الکترونیک – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ds – علت ارور از سنسور دیفراست می باشد – اهم سنسور چک شود – سیم های ارتباطی چک شود – تعویض سنسور دیفراست و در آخر مشکل از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا CD – مشکل خطا از دمپر و یا فن می باشد – بررسی فن – هیتر دمپر چک شود – و در صورت سالم بودن ایراد از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا LA – اشکال خطا از لامپ

کد خطا HE – علت خطا مربوط می شود یه هیتر – سیم کش بررسی شود و در آخر مشکل از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا FA – این خطا از فن می باشد – سیم های ارتباطی چک شود – مقدار مقاومت فن چک شود – تعویض فن و در آخر خرابی مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا RD – پیغام خطا از سوئیچ مکنت و یا دمپر – هر دو مرد بررسی شود و در آخر ایراد از برد می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا CD – این خطا از سنسور دیفراست می باشد – معیوبی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود – چک کردن سیم وسوکت سنسور – تنظیم جای سنسور ودر آخر تعویض مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا FC – مشکل خطا از سنسور داخلی فریزر می باشد – خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود – سیمهای ارتباطی بررسی شود – و در آخر خرابی برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا ۰-۰ – علت خطا از مدار برد ریست کردن دستگاه

کد خطا _ علت خطا از مدار برد ریست کردن دستگاه