کد خطا و ارور یخچال فریزر دوو

کد خطا و ارور یخچال فریزر دوو کد خطا و ارور یخچال فریزر دوو در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Daewoo به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر دوو میتوان با سرعت و … ادامه خواندن “کد خطا و ارور یخچال فریزر دوو”

کد خطا و ارور یخچال فریزر دوو

کد خطا و ارور یخچال فریزر دوو

کد خطا و ارور یخچال فریزر دوو در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است ،ارور یخچال فریزر Daewoo به چندین خطا تقسیم می گردد با فهم مناسب و درست اولیه از نوع خطا ارور ec در ارور یخچال فریزر دوو میتوان با سرعت و دقت و اطمینان بالاتری نسبت به تعمیر یخچال دچار نقص و خرابی شده پرداخت.

ارور یخچال فریزر دوو ۵۹۰

کد خطا r1 – خطای سنسور دمای یخچال – مقدار مقاومت سنسور دمای یخچال چک شود – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا r t – علت خطا خرابی سنسور RT – و یا اتصال کوتاه – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا d1 – ناهنجاری در سنسور یخ زدایی خرابی سنسور و یا اتصال کوتاه – تعویض سنسور – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا door – اشکال خطا خرابی سوئیچ درب است

کد خطا c1 – چرخه غیر عادی زمانی که کمپرسور بیش از ۳ ساعت کار کرده باشد

کد خطا f3 – مشکل از کارکرد المنت به مدت ۸۰ دقیقه – در صورت اشکال در فیوز کنترل دمای برفک زدائی و یا قطعی هیتر کنترل غیر ممکن می شود

ارور یخچال فریزر کمبی دوو مدل FR4501

کد خطا D1 – مشکل خطا از قطعی و یا اتصال کوتاه در سنسور برفک زدایی می باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا R1 – خطای سنسور دمای یخچال – مقدار اهم سنسور دمای یخچال چک شود – سیم کشس بررسی شود و در آخر ایراد از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا F3 – مشکل از کارکرد المنت به مدت ۸۰ دقیقه – در صورت اشکال در فیوز کنترل دمای برفک زدائی و یا قطعی هیتر کنترل غیر ممکن می شود

کد خطا C1 – چرخه غیر عادی زمانی که کمپرسور بیش از ۳ ساعت کار کرده باشد

ارور یخچال فریزر دوو مدل ۶۶۰ قدیمی

کد خطا E2 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط فریزر است – خرابی سنسور محیط فریزر مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه –  دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E4 – اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اوپراتور – مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود – خرابی سنسور اوپراتور تعویض سنسور – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – خرابی المنت – خرابی ترموفیوز – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E6 – این خطا از خرابی فن فریزر می باشد – چک کردن فن فریزر و در صورت خرابی تعویض فن – ممکن است خرابی از برد باشد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E7 – علت خطا از عدم سرمایش می باشد

کد خطا E9 – پیغام این خطا مربوط می شود به هیتر اوپراتور بیرونی – مقدار مقاومت هیتر اوپراتور چک شود تعویض هیتر و در آخر ایراد از برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E10 – مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط بیرونی است – خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود – خرابی ترموفیوز – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E11 – اشکال ارور از فن کندانسور می باشد – سیم های ارتباطی چک شود سوختگی فن و در آخر مشکل از مدار برد – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید

کد خطا E12 – مشکل از دمپر

کد خطا E13 – این خطا مربوط می شود به قطعی کمپرسور – دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید